Misi & Visi

MISI

  1. Membina sebuah organisasi usahawan yang dinamik untuk mencapai kualiti kerja yang tinggi dan perkhidmatan yang terbaik.

  2. Mengusahakan segala bidang perniagaan yang berdaya maju untuk mengukuhkan kewangan organisasi.

  3. Memupuk dan membentuk syarikat ke arah perkhidmatan yang terbaik, berwibawa dan dipercayai.

VISI

Syarikat IBZ Dagang ditubuhkan bagi tujuan memenuhi dan menyahut seruan kerajaan iaitu menggalakan syarikat Bumiputera menceburi bidang perniagaan ke peringkat global. Justerus itu matlamat syarikat ingin bersama-sama membangunkan negara ini selari dengan dasar kerajaan iaitu mencapai wawasan 2020 ke arah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang.